Revalidatie na COVID-19 bij MTC

Update vanuit de tweede kamer 23-6-21:

De Regeling Paramedische Herstelzorg voor long-COVID-patiënten is op twee punten verbeterd:

  • De viermaandentermijn waarbinnen patiënten moeten zijn verwezen naar de fysiotherapeut wordt verlengd tot zes maanden.

  • Een verwijzing door de huisarts is vanaf 1 juli voldoende om na zes maanden behandeling voor verlenging met nogmaals zes maanden in aanmerking te komen. 

Begin deze maand werd al bekend dat de regeling met een jaar wordt verlengd tot 1 augustus 2022. 

Bron: https://www.kngf.nl/actueel/2021/juni/regeling-paramedische-herstelzorg-verbeterd.html

 

Goed nieuws voor post Covid patiënten die pas later hulp zoeken, nadat ze het eerst zelf proberen, maar helaas niet zelf weer op een gezonde manier het arbeidsproces kunnen hervatten.

12-8-2020:

Ellen Boes, fysiotherapeute bij MTC de Viergang heeft op 12 augustus 2020 met succes de cursus ''Revalidatie na COVID-19'' afgerond.

 

In deze gekke tijden vinden wij het een must dat wij als praktijk kennis nemen van het beloop van de ziekte en welke revalidatie tools (mogelijk) effectief zijn na het virus. Zodat het leven voor mensen na deze ziekte weer enigszins 'normaal' kan worden.

Ellen: ''In deze cursus die ik gevolgd heb via mijn werk zijn we dieper ingegaan op de werking van het virus, specifieke behandelmethodes en het Post Intensive Care Syndroom. Deze kennis heb ik gedeeld met mijn collega's op het MTC en mede hierdoor zijn we veel beter in staat om patiënten post COVID-19 te ondersteunen via fysiotherapie''

Fysiotherapie na COVID-19 wordt sinds 18 juli 2020 vergoed uit de basisverzekering:

- Maximum van 50 behandelingen.

- Looptijd van 6 maanden met een éénmalige mogelijke verlenging van 6 maanden via de specialist in het ziekenhuis (per 23-6-21 is een verwijzing van uw huisarts voldoende!).

- Om de 3 maanden wordt er een rapportage richting uw huisarts verzonden.

- Het eigen risico wordt aangesproken bij deze vergoeding.

 

Er zitten een aantal voorwaarden aan deze vergoeding die opgesteld zijn door het kabinet:

- Patiënt moet mondeling ermee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.

- De patiënt kan worden benaderd voor een prospectief onderzoek, de patiënt mag zelf bepalen of hij/zij hier aan mee doet. De verplichting tot dit onderzoek is na een motie in de tweede kamer komen te vervallen.

WhatsApp%20Image%202020-10-15%20at%2009.