top of page

Revalidatie na COVID-19 bij MTC

Update:

De Regeling Paramedische Herstelzorg voor long-COVID-patiënten

is op twee punten verbeterd:

  • De vier maanden termijn waarbinnen patiënten moeten zijn verwezen naar

        de fysiotherapeut wordt verlengd tot zes maanden.

  • Een verwijzing door de huisarts is vanaf 1 juli voldoende om na zes maanden behandeling voor verlenging met nogmaals zes maanden in aanmerking te komen. 

Deze wettelijke noodwetgeving (fysio, dietiste, ergo, mentale hulp) is geldig tot 1 januari 2025.

Goed nieuws voor post Covid patiënten die pas later hulp zoeken, nadat ze het eerst zelf proberen, maar helaas niet zelf weer op een gezonde manier het arbeidsproces kunnen hervatten.

Specialisten long Covid revalidatie:

  • Marjolein van der Linden, fysiotherapeute bij MTC de Viergang heeft op 10 februari 2022 deze cursus succesvol afgerond.

  • Olivia Beeuwkes, fysiotherapeute bij MTC de Viergang heeft in juni 2024 deze cursus succesvol  afgerond.

  • Robin Loomans, fysiotherapeut bij MTC de Viergang heeft deze cursus in oktober 2024. Maar heeft ruimte ervaring met longziekten & intern geschoold door Marjolein en Olivia.

 

In deze gekke tijden vinden wij het een must dat wij als praktijk kennis nemen van het beloop van de ziekte en welke revalidatie tools (mogelijk) effectief zijn na het virus. Zodat het leven voor mensen na deze ziekte weer enigszins 'normaal' kan worden.

Marjolein: ''In deze cursus die wij gevolgd hebben via ons werk zijn we dieper ingegaan op de werking van het virus, specifieke behandelmethodes en het Post Intensive Care Syndroom. Deze kennis hebben wij gedeeld met mijn collega's op het MTC en mede hierdoor zijn we veel beter in staat om patiënten post COVID-19 te ondersteunen via fysiotherapie''

Fysiotherapie na COVID-19 wordt sinds 18 juli 2020 vergoed uit de basisverzekering:

- Maximum van 50 behandelingen.

- Looptijd van 6 maanden met een éénmalige mogelijke verlenging van 6 maanden via de specialist in het ziekenhuis (per 23-6-21 is een verwijzing van uw huisarts voldoende!).

- Om de 3 maanden wordt er een rapportage richting uw huisarts verzonden.

- Het eigen risico wordt aangesproken bij deze vergoeding.

Additionele hulp die wordt vergoed uit de basisverzekering:

- Diëtiste behandelingen: volgen van bepaalde diëten helpen met het herstel post Covid.

- Ergotherapie: uw energie verdelen over de dag kan best een uitdagende taak zijn post Covid. Bianca Stappers helpt veel van onze patiënten om hier een weg in te vinden.

- Psycholoog: post Covid kan veel invloed hebben op uw mentale staat. Het is handig om te weten dat ook op dit vlak ruimte in het basisbudget is vrij gemaakt om ook op dit vlak te herstellen.

 

Er zitten een aantal voorwaarden aan deze vergoeding die opgesteld zijn door het kabinet:

- Patiënt moet mondeling ermee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.

- De patiënt kan worden benaderd voor een prospectief onderzoek, de patiënt mag zelf bepalen of hij/zij hier aan mee doet. De verplichting tot dit onderzoek is na een motie in de tweede kamer komen te vervallen.

bottom of page