top of page

Wat is Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens, ook wel ‘etalagebenen’ genoemd, is een aandoening

waarbij de slagaders in de benen zijn vernauwd, waardoor te weinig zuurstof

naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of

een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in

de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust

verdwijnt de pijn.

Voor wie?

U kunt bij ons terecht voor vaattraining op verwijzing van uw huisarts of vaatspecialist vanuit het ziekenhuis. Therapeuten die hierin gespecialiseerd/gecertificeerd zijn: Pim & Ruud.

 

De behandeling

Tijdens het intakegesprek met onze gespecialiseerde fysiotherapeuten worden uw klachten en beperkingen besproken. Er zal een test afgenomen worden voor uw maximale loopafstand en uw conditie. Op basis van deze resultaten stelt de therapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. Het trainingsschema bestaat uit lopen, fietsen (indien mogelijk) en spierversterkende oefeningen en levensstijladvies.
 

Vergoeding

Sinds 2017 is er een nieuwe regeling omtrent de vergoeding voor 'Claudicatio Intermittens'. Kort samengevat betekent dit dat u éénmalig 37 fysiotherapie behandelingen vergoedt krijgt vanuit de basisverzekering, zodra er door een (huis)arts 'Claudicatio Intermittens' bij u wordt vastgesteld. Let op: het eigen risico is hierop van toepassing.

 

Wat is COPD

 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, oftewel Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een verzamelnaam voor chronische aandoeningen aan de luchtwegen en longen. Hoesten, overmatige slijmproductie en een chronische kortademigheid zijn kenmerkende klachten. Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn, u krijgt minder zuurstof.

 

Voor wie?

U kunt bij ons terecht voor COPD-training op verwijzing van uw behandelend specialist vanuit het ziekenhuis of de huisarts. Therapeuten die hierin gespecialiseerd/gecertificeerd zijn: Sabine & Robin

 

De behandeling

Onze gespecialiseerde fysiotherapeut zal een test met u afnemen, om aan de hand daarvan samen met u een oefenschema op te stellen om gericht te werken aan het verbeteren van uw algehele conditie. Vervolgens gaat u onder begeleiding van de therapeut aan de slag in onze trainingszaal, waarbij de oefeningen gericht zullen zijn op het verbeteren van het uithoudingsvermogen en het optimaliseren van de spierkracht.

 

Vergoeding

Vanaf 2019 wordt fysiotherapie/ oefentherapie voor mensen met COPD GOLD 2, 3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daaropvolgende jaren (de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, gemaximeerd. Let op: het eigen risico is hierop van toepassing.

 

 

 

Het is niet gezegd dat u altijd in dezelfde groep blijft. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van uw klachten.

Claudicatio Intermittens /
COPD Looptraining

bottom of page