In het kort:

*Alle onderstaande informatie is onderhevig aan wettelijke wijzigingen. Voor actuele informatie kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

 

Basisverzekering

Tot 18 jaar: vergoeding van de eerste 18 behandelingen bij acute klachten, per indicatie en alle behandelingen bij chronische klachten.
Vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf behandeling nummer 21 bij chronische klachten. Let echter wel op: zodra u van aanvullend naar basis gaat wordt eerst het eigen risico aangesproken, voordat de basisvergoeding in werking treedt. In 2017 is dit bedrag minimaal 385 euro (zie voor exacte bedragen de website van uw zorgverzekeraar).

Enkele uitzonderingen met speciale gemaximeerde vergoedingen uit de basisverzekering zijn: COPD (afhankelijk van de ernst, een x aantal vergoedingen per kalenderjaar), Claudicatio Intermittens Fontaine 2B (etalagebenen 37x vergoed, eenmalig in een mensenleven, opmaken in 1 kalenderjaar), Knie of Heup artrose (12x vergoed, eenmalig in een mensenleven).

Aanvullende verzekering (AV)

Tot 18 jaar: vergoeding vanaf behandeling 19 bij acute klachten, indien de ouders van betreffend kind zelf aanvullend verzekerd zijn. Hiervoor wordt bij een kind 18x uit de basisverzekering vergoed.

Vanaf 18 jaar: vergoeding van alle behandelingen bij acute klachten (zie uw eigen polis voor de hoogte van de vergoeding) en de eerste 20 behandelingen bij chronische fysiotherapeutische klachten zijn verplicht uit de AV of eigen zak a.d.h.v. de lijst Borst, hierna valt de vergoeding in de basisverzekering.

 

Uw eerste afspraak

Wij declareren bij uw zorgverzekering voor een eerste afspraak standaard een intakecode & een behandeling. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld een aanvullende verzekering heeft ter hoogte van 20 behandelingen, dat er 2 behandelingen van het totaal afgaan. Mocht u dit niet zien zitten of akkoord mee gaan, kunt u natuurlijk altijd kosteloos (tot 24u van tevoren) uw afspraak annuleren.

Niet verzekerd, dan zijn de particuliere kosten van een 1e afspraak 70,- euro en vervolgafspraken 35,- euro.

Waarom?

Omdat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan reserveren wij altijd 60 min in de agenda voor een 1e afspraak. We zijn tijdens een eerste afspraak namelijk bezig met een anamnese, fysiek onderzoek, een eventueel echografisch onderzoek, eventueel een bewegingsanalyse in de zaal, opstellen van een behandelplan in overleg met u, wij adviseren, maken huiswerkoefeningen, stellen een rapportage op indien nodig naar uw huisarts of uzelf of gaan gelijk aan de slag met de behandeling nadat het onderzoek afgerond is. Daarnaast moeten we altijd uw gegevens en alle medische informatie verwerken in een dossier, die we verplicht 15 jaar moeten bewaren volgens de huidige wetgeving, wat tijd in beslag neemt.

 

Wat te doen als uw behandelingen niet of onvoldoende vergoed worden?
U hebt dan de keuze uit een aantal oplossingen:

  • U stopt met de behandeling en accepteert een restklacht.
  • U gaat door met de behandeling en betaalt de rest zelf.
  • U gaat als uw behandelingen niet meer vergoed worden verder met ons product FysioFit*
  • U maakt al snel na de start van uw behandeling een combinatie van behandelingen en FysioFit*, waarmee u uw aantal vergoede behandelingen verspreid over een langere periode.

 

* Trainen op abonnement (FysioFit), waarbij u dezelfde oefeningen doet als dat u tijdens uw behandeling deed. Echter nu worden er meerdere mensen tegelijkertijd begeleid dan dat u gewend bent door één van onze FysioFit begeleiders onder supervisie van de dienstdoende fysiotherapeut. U wordt dus niet meer 1-op-1 begeleid, maar wordt nog wel gecorrigeerd als dat nodig is en u kunt uw eventuele complexere vragen stellen aan de begeleidende fysiotherapeut.

 

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. Zie onze tarieven.

 

Onze privacy policy vindt u hier terug

Uitgebreide uitleg 1

 

Wie betaalt de Fysiotherapie?

 

Kind of volwassene

Kinderen: De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering en behandelingen die daarna nog nodig zijn komen uit de aanvullende verzekering, mits de ouders zelf ook een aanvullende verzekering hebben. Behalve bij chronische behandelingen (controleer bij uw verzekeraar wat gezien wordt als een chronische behandeling), dan wordt alles vergoed uit de basisverzekering.

Volwassenen: Alleen behandeling van chronische klachten vanaf de 21e behandeling wordt uit de basisverzekering vergoed. De rest komt uit de aanvullende verzekering of moet door u zelf worden betaald. LET OP: alle behandelingen die vanuit de basisverzekering vergoed worden komen ten laste van het eigen risico.

 

Chronisch of niet-chronisch

De eerste vraag die we dan moeten beantwoorden, is of uw klachten chronisch zijn, d.w.z. op de lijst met klachten staan waarvoor chronisch (d.w.z. langdurig) betaald wordt. De aard van uw klacht bepaalt of het een chronische klacht is met een beperkte houdbaarheidsdatum (bv. na een totale heupoperatie max. 12 maanden) of dat het een levenslang chronische klacht is. U kunt bij uw verzekeraar controleren welke klachten als chronisch worden beschouwd.

 

Chronische klachten

Als uw klachten chronisch zijn hebt u een verwijzing nodig van een arts. Behandeling 1 t/m 20 worden vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk uw polis na op het exacte aantal dat vergoed wordt. Wat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen.  Vanaf chronische behandeling 21 worden de kosten vergoed uit uw basisverzekering (let op: kosten komen wel ten laste van uw eigen risico).

 

Niet-chronische klachten (acute klachten)

Fysiotherapie wordt meestal vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt staat beschreven in uw polis. Kijk dit goed na om verrassingen te voorkomen. Wat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen.

Uitgebreide uitleg 2

 

Hoe weet ik hoeveel behandelingen ik (nog) heb?

U kunt in uw verzekeringspolis terugvinden hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw verzekering. Wanneer dat niet duidelijk beschreven is of u niet meer weet hoeveel behandelingen u al gehad hebt in het lopende jaar, kunt u dat bij uw verzekering opvragen. Onze medewerkers kunnen u alleen informeren over de algemene regels, maar kunnen geen bindende uitspraken doen over uw specifieke situatie!

 

Wie houdt dit in de gaten?

Wanneer u ons informeert over het aantal behandelingen dat u (nog) vergoed krijgt, kunnen wij dit in onze computer aangeven. Er komt dan een waarschuwing als u een afspraak wilt maken en u bijna aan het einde van het te vergoeden aantal bent. Ook als u besluit om zelf (een aantal behandelingen) te betalen, kunt u het maximale aantal dat u bereid bent te betalen noteren om te zorgen dat u tijdig gewaarschuwd wordt voor een dreigende overschrijding. LET OP: dit geldt niet bij chronische behandelingen. Ondanks onze hulp blijft u zelf altijd verantwoordelijk voor het aantal behandelingen dat u krijgt en de betaling er van.

 

Eigen bijdrage basisverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een wettelijk verplichte eigen bijdrage voor de zorgverzekering . Dat betekent, m.b.t. fysiotherapie, dat iedereen zelf de eerste € 385,- (vastgesteld per 01-01-2016) betaalt van de zorg uit het basispakket. Er zijn mogelijkheden tot zorgtoeslag, meer informatie kunt u inwinnen bij uw gemeente. Mensen kunnen naast de verplichte eigen bijdrage vrijwillig kiezen voor een verhoogd eigen risico. De maandelijkse premie voor de basisverzekering kan dan lager uitvallen.

 

Kan ik nog gebruikmaken van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)?

Per 2014 zijn afgeschaft: de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Compensatie eigen risico (Cer). In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand. Klik hier voor meer informatie hoe het in Pijnacker-Nootdorp geregeld is.