Huisregels FysioFit

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: In het Medisch Trainingscentrum de Viergang gelden bepaalde huisregels. Deze hangen bij de ingang aan de muur naast de onderzoekskamer. 

Wij zien er op toe dat onze huisregels worden nageleefd. We vragen uw speciale aandacht voor de regels met betrekking tot het (op tijd) nakomen van afspraken en de regels m.b.t. hygiëne en veiligheid. Met betrekking tot de FysioFit zijn er nog een aantal aanvullende regels.

 

Voor alle duidelijkheid zetten we die nog eens op een rijtje:

 

  • Deelname aan de FysioFit gebeurt uitsluitend op abonnement. Dit abonnement geldt tot u het opzegt en wordt maandelijks automatisch verlengd!
  • Wijzigingen in uw abonnement moet u uiterlijk in de week voorafgaand aan de laatste week van de maand, voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum, doorgeven aan onze baliemedewerk(st)er.
  • Wijzigingen doorgeven aan de behandelend therapeut is niet mogelijk.
  • De contributie moet voldaan worden in de laatste week voorafgaand aan de maand waarvoor het abonnement geldt.
  • Indien gewenst kunt u ons machtigen voor uw contributie. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij onze baliemedewerk(st)er.
  • Wanneer u twee maanden achtereen uw contributie niet heeft betaald, kunnen we u de deelname aan de FysioFit ontzeggen tot uw nota’s zijn voldaan.
  • U heeft de mogelijkheid om, bijvoorbeeld in verband met vakantie, uw abonnement voor een halve of hele maand op te schorten. Dit moet uiterlijk de week voorafgaand aan de laatste week van de maand, voorafgaand aan het moment van opschorten, gebeuren en dient persoonlijk of per e-mail, balie@mtcdeviergang.nl, aan onze baliemedewerk(st)er doorgegeven te worden. Opschorten bij de behandelend therapeut is niet mogelijk.
  • U kunt uw abonnement persoonlijk of per e-mail, balie@mtcdeviergang.nl, opzeggen bij onze baliemedewerk(st)er. Dit moet uiterlijk de week voorafgaand aan de laatste week van de maand, voorafgaand aan het moment van stoppen, gebeuren. Opzeggen bij de behandelend fysiotherapeut is niet mogelijk.

Aansluitend op bovenstaande regels hanteert het Medisch Trainingscentrum de Viergang ook huisregels.
Onder de afsluiting van deze brief, staan deze huisregels overzichtelijk opgesomd.

Trainingstijden FysioFit:
dinsdag (Daan)- + donderdagavond (Dylan)        18.00 - 22.00 uur
donderdagochtend (Thijmen)                                09.00 - 12.00 uur
zaterdagochtend (Dylan)                                       08.00 - 12.00 uur

Wij wensen u veel sportplezier!

Met vriendelijke groet,
MTC De Viergang

 

 

 

Onze privacy policy vindt u hier terug