Huisregels FysioFit

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende: In het Medisch Trainingscentrum de Viergang gelden bepaalde huisregels. Deze hangen bij de ingang aan de muur naast de onderzoekskamer. Waarschijnlijk heeft u ze ook ontvangen bij uw eerste bezoek aan ons centrum.

 

Wij zien er op toe dat onze huisregels worden nageleefd. We vragen uw speciale aandacht voor de regels met betrekking tot het (op tijd) nakomen van afspraken en de regels m.b.t. hygiëne en veiligheid. Met betrekking tot de FysioFit zijn er nog een aantal aanvullende regels.

 

Voor alle duidelijkheid zetten we die nog eens op een rijtje:

  • Deelname aan de FysioFit gebeurt op abonnement. Dit abonnement geldt totdat u het opzegt en wordt maandelijks automatisch verlengd.
  • Wijzigingen in uw abonnement moet u uiterlijk in de derde week van de maand voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum doorgeven aan onze balie medewerk(st)er.
  • De contributie moet voldaan worden in de laatste week voorafgaand aan de maand waarvoor het abonnement geldt. We verzoeken u contant geld of uw pinpas mee te brengen.
  • Indien gewenst kunt u ons machtigen voor de automatische incasso van uw contributie. Formulieren daarvoor zijn te verkrijgen bij onze balie medewerk(st)er.
  • Wanneer u twee maanden achtereen uw contributie niet heeft betaald, kunnen we u de deelname aan de fysiofit ontzeggen tot uw nota’s voldaan zijn.
  • U kunt uw abonnement persoonlijk opzeggen bij onze baliemedewerk(st)er of per e-mail aan balie@mtcdeviergang.nl
  • Opzeggen moet uiterlijk de derde (3e) week van de maand voorafgaand aan het moment van stoppen gebeuren.

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.