Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan in een veilige omgeving via Zivver, dan weet u zeker dat alleen wij en u dit lezen, klik hier. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

  • Meldloket voor datalekken, klik hier.
  • Klachtenloket voor het melden van officiële klachten van de KNGF (Koninklijk Nationaal Genootschap Fysiotherapie), klik hier (wordt aan gewerkt; 30-5-18)

 

Wetgeving voordat de AVG van kracht werd volgens het KNGF (Koninklijk Nationaal Genootschap Fysiotherapie) over privacy en klachten, klik hier.

​Wetgeving vanaf 25-05-2018 toen de AVG (Europese privacywetgeving) definitief van kracht werd volgens het KNGF, klihier.