Wij kunnen u goed helpen in onze ruime trainingszaal indien u een COPD diagnose krijgt/heeft!

Hoewel bekend is dat bewegen voor iedereen die aan COPD lijdt belangrijk is, blijkt uit onderzoek dat COPD-patiënten in alle GOLD-stadia veel minder bewegen dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Meer bewegen en fysieke training is dus heel belangrijk voor deze groep.

 

Wat kan je nu tegen COPD doen? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet teveel achteruit ga!

Duur en krachttraining kunnen de spierzwakte verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Duurtraining wordt dan ook aanbevolen bij COPD patiënten in alle stadia van de aandoening. Het hoofddoel is het verbeteren van het aërobe inspanningsvermogen. Binnen de krachttraining ligt de nadruk op de grote spiergroepen (bovenbenen, schouders, armen). Er is geen optimale duur van een oefenprogramma.

Patiënten kunnen bij ons probleemloos ruim 3 maanden meedraaien in de COPD groep. Er wordt 2 keer per week een uur getraind. 

Voorafgaand aan het programma worden deelnemers getest op een aantal factoren als: uithoudingsvermogen (ergometertest of wandeltest), kracht, bloeddruk, gewicht, lengte en peakflow. Deze testen worden na 6 en 12 weken herhaald om te kijken of er vooruitgang is geboekt. Tijdens de therapie zullen patiënten regelmatig worden gecontroleerd op hartfrequentie, mate van vermoeidheid en zuurstof-saturatie.

Deelname aan ketenzorg COPD kan alleen met verwijzing van de huisarts of specialist!

Brian begeleidt deze COPD patiënten, u kunt op elk moment u laten inplannen als Brian werkt mocht u COPD