EPTE in het MTC!

09-10-2017

Ruud Lindenburg heeft recentelijk zich de techniek EPTE (Percutaneous Needle Electrolysis) eigen gemaakt. Dit is een techniek waarbij een speciale dry needle naald stroom kan leveren in de pezen. Ruud gebruikt dit voornamelijk bij langdurige kwetsuren bij de achillespees en kniepees. 

 

Wat is EPTE?

Percutaneous Needle Electrolysis (EPTE) is een innovatieve behandelmethode voor chronische tendinopathieën, bursitiden, capsulo- en ligamentaire klachten, entrapment-neuropathieën en acute myogene klachten. EPTE geldt als een korte, effectief bewezen invasieve behandeling die bestaat uit de toepassing van een galvanische stroom onder echogeleiding via een Dry Needle-naald. In tegenstelling tot dergelijke percutane elektrolyse-therapieën zorgt de EPTE-therapie in combinatie met het Physio Invasiva-apparaat, met zijn hoge intensiteit, voor een uniek behandelresultaat. De Physio Invasiva is het eerste apparaat dat speciaal ontwikkeld is voor het gebruik van deze innovatieve therapie. Het apparaat is multifunctioneel uitgerust met vier kanalen en zeven elektrische stromen met verschillende golflengtes. Deze veelzijdigheid in stromen zorgt voor enorme mogelijkheden in de toepassing van verschillende technieken!

De toepassing van PNE brengt verschillende voordelen met zich mee:

  • Hoge aantoonbare effectiviteit bij langdurige chronische klachten
  • Goed combineerbaar met andere vormen van actieve therapie
  • Lokale behandeling die direct op het aangetaste weefsel, of in de directe omgeving ervan, wordt aangebracht
  • Geen aantasting van gezond weefsel
  • Zeer goede behandelresultaten bij langdurige chronische klachten
  • Het is een invasieve behandeling
  • Behandeling onder echografische controle
  • De kans op recidief is minimaal
  • Efficiënt, kortdurend en snel